Vista General.Accés.

 

INFORMACIÓ GENERAL

La pista poliesportiva es pot utilitzar lliurement. No obstant, si es desitja tenir accés als vestidors o bé a l’enllumenat existent caldrà demanar permís prèviament a la seva utilització a l’Ajuntament.

 

Avinguda de Tarragona, s/n