Equip de Govern

ALCALDIA

José Ruiz Marín
Alcalde-President

Francisco Cervantes Martínez
Primer Tinent d'Alcalde

Miquel López López
Segon Tinent d'Alcalde

 

REGIDORIES

José Ruiz Marín 
Regidor
Àrea d’Hisenda, Règim Intern, Personal i Tècnic de Protecció Civil
jruiz@montferri.altanet.org

Miquel López López
Regidor
Àrea d'Urbanisme
mlopez@montferri.altanet.org

Maria Luisa Blázquez González
Regidora
Àrea de Serveis Socials, Salut i Gent Gran
mblazquez@montferri.altanet.org

Maria Antònia Roig Guiot
Regidora
Àrea de Medi Ambient i Agricultura
maroig@montferri.altanet.org

Francisco Cervantes Martinez
Regidor
Àrea de Turisme i Cultura
fcervantes@montferri.altanet.org

Emma Bayod Aguasca
Regidora
Àrea de Festes i Esports
ebayod@montferri.altanet.org

Anna Martí Papiol
Regidora
Àrea de Joventut i Ensenyament
amarti@montferri.altanet.org