Subministrament d'aigüa

INFORMACIÓ GENERAL

L’Ajuntament de Montferri és l’ens encarregat del subministrament d’aigua al municipi, així com també a la Urb. La Planeta. Pel contrari, a la Urb. L’Alzineta és la Junta de Veïns qui s’encarrega d’aquest servei.  

Pel què fa als tràmits que es poden sol·licitar: Alta de subministrament, Canvi de titularitat, Domiciliació bancària dels rebuts o Baixa de subministrament. 

Per qualsevol aclariment o dubte poder posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Montferri o amb la Comunitat de Veïns de la Urb. L’Alzineta segons correspongui.