L’Arxiu Municipal de Montferri és la institució encarregada de la custòdia, el tractament i la difusió de la documentació generada o rebuda per l’administració de la localitat des del segle XIX. L’arxiu disposa d’un espai per a la consulta per a investigadors, historiadors, estudiants i ciutadans en general. També ofereix la possibilitat d’obtenir reproduccions en paper o format digital dels documents custodiats, tenint en compte les característiques específiques i les limitacions establertes per raó de material, format, cronologia, drets d’autor o propietat intel·lectual d’entre d’altres.

La sol·licitud de consulta de documents caldrà formalitzar-se per escrit a les oficines de l’Ajuntament de Montferri i es tracta d’un tràmit gratuït. 

Adreça: Carrer Major, 35 – 1r. pis