Informació del contribuent

INFORMACIÓ SOBRE PAGAMENT DE REBUTS

Per qualsevol consulta en relació al pagament d’un rebut podeu posar-vos en contacte amb l’empresa encarregada de la gestió. Aquí us adjuntem les seves dades:

BASE GESTIÓ D’INGRESSOS
Plaça Sant Jordi, 2 (43800 VALLS)
Web: https://www.base.cat/
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Telèfon: 977 60 04 88

No obstant, cal tenir en compte que les formes de pagament admeses seran les següents:

  1. EFECTIU: Un cop us arribi el rebut podeu adreçar-vos a qualsevol entitat col·laboradora per efectuat el pagament en efectiu en horari d’atenció al públic.
    1. CAIXERS AUTOMÀTICS: El pagament en efectiu també es podrà efectuar directament en un caixer automàtic de l’entitat bancària corresponent sempre i quan disposin de lector de codi de barres.
    2. ABONARÉ: El pagament en efectiu també es podrà efectuar mitjançant abonaré, un document que es rep al domicili fiscal del contribuent i ha de presentar-se a l’entitat col·laboradora per tal de fer efectiu el seu import. 
  2. PER INTERNET: A través de la pàgina web de Base-Gestió d’Ingressos. Aquí teniu l’ellaç: BASE/pagamentperinternet
  3. PER BANCA TELEFÒNICA: A través del servei d’atenció als clients de les entitats que disposin d’aquest servei.
  4. DOMICILIACIÓ: El pagament dels rebuts es pot domiciliar a un compte bancari per tal que es carreguin de forma automàtica. La sol·lciitud de domiciliació és pot efectuar a les oficines de l’empresa Base, a l’Ajuntament de Montferri o bé a l’entitat bancària corresponent. Aquests rebuts es carregaran al compte durant la darrera quinzena del període voluntari de cobrament. Podeu consultar les dades dels vostres rebuts domiciliats a través del codi anomenat CRD. Aquí teniu l’enllaç: BASE/codiCRD