Els serveis tècnics municipals de Montferri, integrats per un arquitecte, treballen conjuntament amb les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient en els àmbits de la gestió urbanística, la reglamentació i l’actuació a la via pública. Són funcions d’aquesta àrea: l’estudi de les sol·licituds de llicències municipals, l’estudi de la iniciativa i col·laboració dels particulars en el planejament urbanístic, així com l’elaboració de fitxes urbanístiques i certificats d’aprofitament urbanístic.

Tècnic Municipal (Arquitecte): Montserrat Oliva Boada

Horari:
dimarts de 10.00 a 14.00 h.
també 
podeu trucar al telèfon 977620377 per concertar visita.