LA MARATÓ TV3 2021

15/12/2021

LA MARATÓ TV3 2021

Aquest any LA MARATÓ va dedicada per la SALUT MENTAL amb el lema LA MARATÓ QUE TRENCA MURS! I aquí us deixem una mica més d'informació per tal que pogueu aprofundir en el tema:

Els trastorns mentals són alteracions de la salut que impliquen una disfunció del pensament, les emocions i la conducta i que impacten en tots els àmbits de la vida.

Poden afectar totes les persones de qualsevol edat, i més de la meitat d'aquests trastorns comencen a l'adolescència, que és un moment de canvis importants, i cal estar-hi alerta. La prevenció i el tractament precoç són fonamentals per aconseguir una evolució positiva.

Una de cada quatre persones tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. El 45% de les persones amb algun problema de salut mental no demanen l'ajuda que necessitarien. Fer-ho és el primer pas per sortir-se'n.

La salut mental encara arrossega estigmes i mites que cal trencar. El coneixement és la via més eficaç per aconseguir-ho.

La cura i l'abordatge dels trastorns mentals han d'incloure tant aspectes sanitaris com familiars, socials i comunitaris.

Gràcies a la recerca en salut mental podrem arribar a tenir un diagnòstic més precoç, perfeccionar els tractaments i prevenir molts trastorns. L'objectiu final és aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones afectades.