PUBLICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS DRETS D'EXÀMEN PER A LES PROVES D'ACCÉS A LES PLACES CONVOCADES PER L'AJUNTAMENT DE MONTFERRI

14/09/2022

PUBLICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS DRETS D'EXÀMEN PER A LES PROVES D'ACCÉS A LES PLACES CONVOCADES PER L'AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Us informem que podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança fiscal reguladora dels drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per l'Ajuntament de Montferri derivades de l'Oferta Pública d'Ocupació a través del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=380286&idens=4308970005